Dünya Enerji Sorunu

Dünya Enerji Sorunu

Enerji fiyatları düşerse ekonomik büyüme artar, ekonomik büyüme enerji talebini artırır. Dünya nüfusu, teknolojik gelişmeler ve daha çağdaş yaşama arzusu arttıkça doğal olarak artmakta. Bunlara bağlı olarak, enerji kaynakları hızla tüketilmekte. Sonuç olarak da enerji...
Çalışanlar Siber Tehditler Konusunda Yeterince Bilgili mi?

Çalışanlar Siber Tehditler Konusunda Yeterince Bilgili mi?

ABD’de 1000’den fazla bilgisayara sahip işletmelerde görev alan 250 IT güvenlik satın alma profesyoneliyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, şirketlerin %43’ü dışarıdan bir saldırıya, %38’i veri açığına, %35’i içeriden birinin sabotajına, %35’i kullanıcı...