GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK SAYISI ARTMAKTA

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK SAYISI ARTMAKTA

Ülke ekonomisinin durağanlaşarak yavaşlaması istihdamın azalmasına, istihdamın azalmasıda işsizlik sayısının artmasın İşsiz her 4 kişiden biri üniversite mezunu olup her 10 kişiden 3’ü de işsizdir. Bu rakamların toplumsal sorunlara zemin hazırlamaması için hükümetin işsizliğe yönelik istihdamı arttırıcı acil eylem planı hazırlaması gerekmektedir.

Son günlerde yapılan araştırmalar göstermiştir ki   işsizlik  sayısının yaklaşık  3 milyonu  15-24   yaş aralığında ki genç nüfusu kapsamakta.  Bu veriler ışığında da  görülmüştür ki   altı ayda  işsiz sayıısının    yaklaşık  %19,7 oranında  artışmış  olup, her 10 kişiden 3’ü işsizken, her 4 işsizden birisinin de   üniversite mezunu olduğu gözlemlenmiştir.


Genç nüfusta işsizlik oranı  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 500 bin kişiye tekabül ederken,işsizlik oranı   %19,7’ye ulaştı.   Son altı ayda Türkiye’nin ekonomik büyümesinde görülen yavaşlamanın en büyük  sorununun istihdam alanında   yaşandığına dikkat çeken EGİAD Ege Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya, hükümetin bu kitleye yönelik özel tedbirler uygulaması gerektiğini belirtirken, “Gençlerin işgücüne katılımındaki düşüklük, eğitimden işgücü piyasasına geçişte yaşanan sıkıntılar, işsizlik oranlarının yüksek olması en büyük ekonomik ve toplumsal sorunu yaratmakta. Son altı ayda 500 bin artış gösteren işsizlik rakamları 3 milyonu bulmuştur. İşsiz her 4 kişiden biri üniversite mezunu olup her 10 kişiden 3’ü de işsizdir. Bu rakamların toplumsal sorunlara zemin hazırlamaması için hükümetin işsizliğe yönelik istihdamı arttırıcı acil eylem planı hazırlaması gerekmektedir. Günümüzde işsizlik olgusu, gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun, birçok toplumun en önemli ortak sorunu haline gelmiştir. Ekonomide, emeğin değerlendirilememesi olarak nitelendirilen işsizlik sorunu, birey açısından bakıldığında kişisel bir travmayı, toplumsal yansımaları nedeniyle de sosyal bir problemi nitelemektedir. Gelecekte gençlerimiz açısından sosyal bir travmanın önlenmesi için acil eylem planı hazırlanması gerektiğine dikkat çekmekteyiz. Ülke kalkınmasının dinamik gücünü oluşturan gençlerin istihdamındaki bu açmaz, üzerinde acilen durulması gereken bir sorundur. Türkiye gibi dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan ve 2023 yılında ihracat ve GSMH açısından kendisine büyük hedefler koyan bir ekonomide bu istihdam verileri çok umut vermemektedir. Yeni istihdam alanları açmanın yolu yeni ve üretken yatırımların artmasıdır. Bu da iş dünyasının ve yatırımcıların işidir. Ancak, iş dünyasının yatırım iştahını artıracak olumlu konjonktür koşullarını ve uygun yatırım ortamını yaratmak da devletin görevidir” dedi.