FARKLI BİR FiNANSAL KİRALAMA SATTIKTAN SONRA TEKRAR KİRALAM

FARKLI BİR FiNANSAL KİRALAMA SATTIKTAN SONRA TEKRAR KİRALAM

Finansal kiralama, yatırımcı firmaların varlıklarını finanse edebilmeleri için başvurdukları bir finansal yöntemdir. Birçok firmanın işlerini büyütmek için yatırım yapmaya ihtiyaçlarının olması bilinen bir gerçektir. Bunun için menkul veya gayrimenkul almak için işletme sermayelerini mutlaka harcamaları zorunlu değil. Orta veya uzun vadeli bir fina

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; line-height: 11.0px; font: 9.5px 'Times New Roman'} span.s1 {letter-spacing: -0.1px}

Finansal kiralama, yatırımcı firmaların varlıklarını finanse edebilmeleri için başvurdukları bir finansal yöntemdir. Birçok firmanın işlerini büyütmek için yatırım yapmaya ihtiyaçlarının olması bilinen bir gerçektir. Bunun için menkul veya gayrimenkul almak için işletme sermayelerini mutlaka harcamaları zorunlu değil. Orta veya uzun vadeli bir finansman yöntemi ile taşınır veya taşınmaz mallar kiralanabilir. 


Diğer bir anlatımla,  yatırımcı firma ihtiyacı olan makina, ekipman veya diğer malları  (taşınmaz da olabilir) kendi olanaklarıyla satın alacağına, leasing şirketine satın aldırarak, bu mallara ilişkin finansman sağlamış olur. Kiraladığı malın kullanma hakkı belli bir kira karşılığında ve belirli bir süre için yatırımcı firmaya verilmektedir.  Diğer taraftan yatırımcı firma, elinde bulundurduğu malı, finansal kiralama şirketine satıp, aynı malı tekrar finansal kiralama şirketinden kiralayabilir. Buna göre, finansal kiralama şirketine malı satan da kiralayan da aynı şirket olmuş oluyor. Burada finansal kiralamanın amacı varlığı kullanarak finansmanı da içine almıştır.


Böylece işletme sermayeleri daha verimli ve daha kârlı kullanabilir. Bunun dışında, patent hakkı, fikri ve sınai haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için finansal kiralama yapılamamaktadır.


Finansal kiralama bir yatırım malının, mülkiyeti leasing şirketinde kalmak üzere kira karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen bir değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya devredilmesini esas alan bir finansman yöntemidir. Kira süresi sonucunda aracın mülkiyeti yatırımcıya devredilebilir. Yatırımcı firma, yatırım malını belirleyerek finansal kiralama şirketine bildirir. Finansal şirket yatırım malını satın alır. Daha sonra belli bir ücret karşılığı, bir kira sözleşmesi içeriğinde yatırımcı firmanın kullanımına sunar. Bu kira sözleşmesinde kiralama ücreti ve süresi belirtilmiştir. Kira sözleşmesinin sonunda, finansal kiralama şirketi, önceden belirlenen bir bedelle malı kiracıya devreder. Kiracı sözleşme süresi sonunda mala, rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alarak sahip olur.  

Finansal kiralamaya konu olan mal, üçüncü kişilerden değil, kiracının kendisinden temin edilmektedir. Bu finansman yöntemi, söz konusu malın satılıp tekrar kiralanmasına imkân tanımaktadır.


Uygulama şu şekilde oluyor:

•Firma sahip olduğu gayrimenkulü, finansal kiralama şirketine belli bir ücret karşılığında satar. 


•Finansal kiralama şirketi bu gayrimenkulü, firmaya finansal kiralama sözleşmesi düzenleyerek kiralar.


•Kiralama sözleşmesinin bitimine kadar firma, leasing ile almış olduğu malı kullanır. Kullanım süresi boyunca gerekli bakım ve onarımları yaptırarak, mal bedelini nakit akışına uygun taksitler halinde leasing şirketine öder. 


•Eğer sözleşmede bir hüküm var ise, finansal kiralama sözleşmesi sona erdiğinde, malın mülkiyeti tekrar kiralayana geçer. Böyle bir hüküm yok ise, firma karşılıklı anlaşma karşılığında gayrimenkulü finansal kiralama şirketinden tekrar satın alabilir.

Sonuç olarak 6361 Sayılı Kanun gerekçesinde de belirtildiği üzere, kiralamaya konu olan malın, sadece üçüncü kişilerden değil, bizzat kiracıdan da temin edilebilmesine imkân getirilmiş, böylelikle uluslararası uygulamada yaygın bir finansman yöntemi olan sat-geri kiralama işleminin yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Ancak varlıklarını satıp geri kiralama işleminde kullanılabilmesi için vergisel özendirmelere de ihtiyaç vardır. Bu düzenlemeler yalnızca taşınmazlara yönelik olarak yapılmıştır.  6361 Sayılı Kanun düzenlenirken tapu harçları ile ilgili özendirmeler, kanun içerisinde yer almıştır. Ancak kurumlar vergisi ve KDV kanununda yapılması gereken düzenlemeler henüz yasa teklifi olarak TBMM Başkanlığına sunulmuştur. 


Leasing işlemlerinde tüm makine ve ekipmanlar için sözleşme devir süresi 4 yıl olmakla birlikte teknolojik niteliği, ekonomik yararlanma ve işletme süresi 4 yıldan kısa olduğu Hazine Müsteşarlığınca onaylanan mallarda, 4 yıldan kısa süreli finansal kiralama sözleşmesi düzenlenmektedir ki buna işlemsel leasing adı verilmektedir.


Kiralanabilinen mallar

•Gayrimenkuller (Fabrikalar, Hastaneler, Oteller ve Bürolar)

•Kara taşıma araçları 

•Hava taşıma araçları

•Deniz taşıma araçları

•İnşaat ve iş makineleri

•Tıbbi Cihazlar

•Bilgisayarlar ve Bilgi işlem cihazları

•Telefon santral ve haberleşme cihazları

•Enerji tesisleri

•Matbaa makineleri

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 11.0px; font: 9.5px 'Times New Roman'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 11.0px; font: 9.5px 'Times New Roman'; min-height: 10.0px} span.s1 {letter-spacing: -0.1px}

•Tezgâh ve Üretim Makineleri