e-İrsaliye’ye geçiş zorunluluğu kesinleşti. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-İrsaliye ile ilgili taslak bir tebliğ yayımladı.     Bu tebliğe göre, 63 bine yakın e-Fatura mükellefi, taslak tebliğ ile 1 Temmuz 2018’den itibaren zorunlu olarak e-İrsaliye’ye geçecek. Mükellefler, irsaliyelerini dijital ortamda oluşturmaya başlayacaklar. e-İrsaliye ile ülke ekonomisine, çevreye ve kurumlara büyük avantajlar sağlanacak.

Mal hareketlerinin düzenli bir şekilde izlenebilmesi için kâğıt ortamda düzenlenen sevk irsaliyeleri, elektronik ortamda daha etkin bir biçimde denetlenebilecek. Bu bağlamda  e-İrsaliye uygulamasına geçecek şirketlerin, e-Fatura’da olduğu gibi e-İrsaliye kullanmaya başlamasıyla bütün endişelerinin ortadan kalkacağı öngörülmekte.

E-İRSALİYE’YE GEÇİŞ ZORUNLULUĞUNUN AVANTAJLARI

e-İrsaliye, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip ve üzerinde kâğıt irsaliye üzerinde yer alan tüm bilgiler mevcut. Diğer bütün e-Dönüşüm uygulamalarında olduğu gibi, e-İrsaliye de şirketlerin basım ve arşivleme gibi masraflarını ortadan  kaldırıyor. Dijital platformlarda bulunan veriler, hiçbir zaman kaybolmadan güvenli bir şekilde saklanabiliyor.En önemlisi de  İşlemler tamamen elektronik ortamda yürütüldüğü için, ağaçların kesilmesi önleniyor.

383 766 284