Yapay zeka, bilimsel yaratıcılık, bilgelik ve sosyal beceriler de dahil olmak üzere her alanda insan beyninden çok daha zeki olan bir bilişim programı. Her geçen gün gelişen yapay zeka, insanların hayatını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Öyle ki bununla kalmayıp, insanların bazı işlerini de yapabiliyor.  Yakın bir gelecekte özellikle beyaz yakalı çalışanlar, büyük bir değişim ile karşı karşıya kalacak. Üretimde, otomasyonun gelişmesiyle birlikte mavi yakalıların da işsiz kalışını izledik. Otomasyondaki bu gelişim, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde büyük bir teknolojik devrimi de beraberinde getirecek. Ofislerin boşaldığını, beyaz yakalıların yerini yapay zekanın ve bilişim yazılımların aldığını görme olasılığımız fazla.

Diğer taraftan bu değişimin faydaları da görmezden gelinemez. Maliyet ücretleri düşerken, kalite yükselecek. Beyaz yakalıların gücüne ihtiyaç azalırken, politik ve sosyal sıkıntılar artacak. Beyaz yakalıların büyük bir kısmı yeteneklerine uygun iş bulamayacaklar. Bu da onların refah seviyelerinin düşmesine neden olacaktır.  Bu değişim önce bankacılık sektöründe kendini gösterecek. Her geçen gün telefon ve internet bankacılığı daha çok kullanılır hale gelmektedir.  Bankacılık sektörü temelden değişmeye başlamış, Yüz yüze bankacılık gittikçe azalmakta. Bununla beraber yapay zekanın da bir sınırı var. Gelecekte, insan ve makinelerin sıkı bir işbirliği içerisinde birliktelikleri yatıyor.  Kendi zekasını geliştiren ve doğru kullanan insanların işsiz kalmaları mümkün görülmüyor. Yapay zekanın gücü karşısında bir çözüm bulunamaz. Ancak yapay zekayı yaratanın bir insan olduğu unutulmamalı. Yapay zeka karşısında kendi yaratıcılığını ve yeteneğini çok iyi kullanacağı şüphe götürmez. Bu zeki insanlar mutlaka bir çözüm düşüneceklerdir

Bilindiği gibi, yapay zekayı geliştiren teknoloji şirketleri arasında büyük bir yarış var. Bu nedenle teknolojideki yeni gelişmeleri merakla izleniyor. Bu gelişmelere kötümser açıdan bakacak olursak, yapay zeka çalışmalarındaki gelişmeyi endişeyle izleyebiliriz. Yapay zekâ’nın gelecekte insanlığı ele geçirmesinden ürkebiliriz. Buna neden de, çevremizin yapay zeka ile çalışan makinelerle çevrilmiş olmasıdır. Diğer yandan yapay zeka,  belli bir öğrenme ve mantık sistemine dayandırılmış olan bir yazılım.

Günlük hayatımızda yapay zekanın hayatımıza olan etkisi gün geçtikçe artıyor ve bundan kaçış da pek mümkün görülmüyor. Hayatımızın bir parçası haline gelen bilişim firmalar ve ürünlerini; Google Translate, Apple Siri, Facebook Haber Akışı, telefonlarımızdaki harita uygulamaları, bilgisayar oyunlar. Kısaca söylemek gerekirse; akıllı telefonlarımız ve kullandığınız diğer cihazlar yapay zeka yazılımları ile geliştirilmiş. Gelişmekte olan bu ürünlere de çok büyük yatırımlar yapmak gerekiyor.  Diğer taraftan, bu ürünler, insanoğlunun geleceğini de olumlu ya da olumsuz olarak çok büyük etkileyecek. Buna bağlı olarak, sağlık sektöründe de büyük bir devrim bekleniyor. Bilim insanlarının önümüzdeki 20 yıl içerisinde, en yaygın olan hastalıkların da çaresini bulacakları bekleniyor.

Bugün bakacak olursak: robotik cihazlar tüm sektörlerde giderek daha aktif hale gelmekteler. Teknolojiye yön veren insanoğlunun, yapay zekânın nerelere gideceği konusunda çok farklı gelecek tahminleri var. Herkesin merakla beklediği şu sorunun yanıtına bakalım:

İş dünyasında bugün en çok tartışılan konulardan biri de yapay zekanın hayatıyla tam olarak ne zaman iç içe geçeceği. Bir düşünceye göre, bu kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek, diğer düşünceye göre; ise yapay zeka hiçbir zaman insanlar kadar özel olamayacak. Güçlü bir yapay zeka ileride insanlık için gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir. Bugün bunu bilemiyoruz

Artificial intelligence is a informatics programme, which is smarter than human brain, includes scientific creativity, wisdom and social skills. Day by day, artificial intelligence make easier people’s life. So much so that ai can do some human work. In the near future, white-collar employees will face a major change. With the development of automation and production, we have seen blue-collar workers will be unemployed. We’re more likely to see the offices are empty, the white collar’s place will be replace by ai.

On the other hand, the benefits of this change can not be ignored. As the cost of fees declines, the quality will rise. As the need for white collar power decreases, political and social problems will icrease. A large part of the white collar will not find suitable jobs for their talents. This will cause their prosperity levels to fall. This change will first manifest itself in the banking sector. Telephone and internet banking are becoming more and more popular every day. The banking sector has started to change on the basis of face-toface banking. However, ai has a limit. In the future, people and machines coexist in tight cooperation. It is not possible for unemployed people to develop their own intelligence and use it correctly. There is no solution to the power of ai. However, it should not be forgotten thet the creator of ai is a person.  There is no doubt that s/he will use hers/his creativity and talent very well in the face of ai. These clever people will surely think of a solution.

As is known, there is a great race among technology companies that develop ai. That’s why new developments in technology are being watched with curiosity.. If we take a pessimistic view of these developments, we can anxiously monitor the development of ai studies. We may be scared that ai seizes mankind in the future. The reason for this is that it is translated  into machines with ai. Ai, on the other hand, is a software based on a certain learning and  logic system. In our daily life, the effect of ai increasing day by day and escape from it is not possible. Informatics firms and products that have become a part of our life; Google Translate, Apple Siri, Facebook News Stream, map apps on our phones and video games. To put it briefly; our smartphones and other devices which we use, enhanced with ai software. It is also necessary to make huge investments in these developing products. On the other hand, these products will greatly influence the future of the human being either positively of negatively. As a result, a mojor revolution is expected in the healthcare sector. Scientists are expected to find the most prevalent disease in the next 20 years.

If we look today; robotic devices are becoming more and more active in all sectors. The human beings who guide technology have very different predictions of where the ai will go. Let’s look at the answer to the question everyone is curious about: One of the most controversial issues in the business world today is when exactly the ai will intertwine with theirs life. According to an idea, this will take place in a short time; but according to an other idea, ai will never be as specisl as people. A strong ai may be the best or worst thing to come for humanity in the future. Of course we can’t say anything about that today.

 

 

 

383 766 284