İnsan deri hücrelerinin, kök hücre durumuna getirilmeden doğrudan motor nöronlara dönüştürüldüğü bildirildi.

Ayrıntıları “Cell Stem Cell” dergisinde yayımlanan tekniğin, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde geliştirildiği belirtildi.

Teknikle, 20’li yaşlarının başındakilerle 60’ların sonundaki sağlıklı yetişkinlerden alınan deri hücreleri, kök hücre haline getirilmeden doğrudan motor nöronlara dönüştürülüyor. Bilim insanları, teknik sayesinde insan sinir sistemine ait motor nöronların laboratuvar ortamında incelenebileceğini ifade ediyor.

Ayrıca tekniğin, amiyotrofik lateral skleroz gibi motor nöron hastalıklar hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlaması ümit ediliyor. (cell stem cell)

TAMAMLAYICI TIP EĞİTİMLERİ                                                                                                                     

 Bazı Araştırma Hastanelerinde; “Tamamlayıcı Tıp” alanında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmekte.  Bu dallar; osteopati, homeopati, refleksoloji, sülük tedavisi, akupunktur, osteopati, fitoterapi, kupa, sülük (Hirudoterapi), larva (Maggot), apiterapi (Arı ve arı ürünleri), proloterapi, mezoterapi, müzik terapi, hipnoz, ozon terapi, alanlarında eğitim veriliyor. Bu eğitimlerin, alternatif tıp olarak verilmediği belirtildi. Buradaki en önemli unsurun, Doğu ve Batı tıbbının entegrasyonunu sağlamak olduğu ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının destek amaçlı olduğu belirtilmekte.

KKKA HASTALIĞIN AŞISINDA BAŞARI SAĞLANDI                                                                                 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı, Sağlık Bakanlığının desteğiyle yürütülen çalışma sonucu, Erciyes Üniversitesinde başarı sağlandı. Bu kapsamda Türk bilim insanları tarafından geliştirilen aşının, deney hayvanları üzerindeki denemelerin tamamlanmasından sonra insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da başarıya ulaşıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin liderliğinde 2010 yılından beri yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında, KKKA hastalığına çare bulunması için aşı çalışmaları sürüyor. Böylece aşının insanlar üzerinde hiçbir yan etkisinin olmadığının ispatlandığını belirtildi.  Prof. Dr. Özdarendeli’ye göre; aşı  oldukça güvenli ve koruyucu bir özellik taşıyor.

HUMAN LEATHER CELLS CONVERTED TO MOTOR NEURON

 Human skin cells have been reported to be directly transformed into motor neurons without being brought to the stem cell state. Details were published in the Cell Stem Cell magazine that it was developed at the University of Washington Medical School.

Technically, skin cells from healthy adults at the beginning of their 20s and at the end of the 60s are directly transformed into motor neurons without becoming stem cells. Scientists say that thanks to the technique, motor neurons of the human nervous system can be examined in a laboratory environment. It is also hoped that the technique will provide more information about motor neuron diseases such as amyotrophic lateral sclerosis. (cell stem cell)

COMPLEMENTARY MEDICAL EDUCATION

Some Research Hospitals; Theoretical and practical trainings are given in the field of Complementary Medicine.

These branches; osteopathy, homeopathy, reflexology, leech therapy, acupuncture, osteopathy, phytotherapy, mug, leech (Hirudoterapi), larva (Maggot), apitherapy (bee and bee products), prolotherapy, mesotherapy, music therapy, hypnosis, ozone therapy. It is stated that these trainings are not given as alternative medicine. The most important element here is that the integration of East and West medicine is ensured and complementary medical applications are aimed to support.

SUCCESS OF THE CKKA PATIENT IS PROVIDED

Crimean Congo, The result of the study conducted with the support of the Ministry of Health against Eruption of the Kanamali Fever, succeeded at Erciyes University. In this context, the vaccine developed by Turkish scientists succeeded in studies on humans after the completion of experiments on experimental animals. ERU Faculty of Medicine Faculty Member Dr. Under the leadership of Aykut Özdarendeli, as of 2010, TÜBİTAK project has been continuing vaccination studies in order to find CKKA disease. Thus, the vaccine has been proven to have no side effects on humans. According to Professor Dr.  Özdarendeli; the vaccine is quite safe and protective.

 

383 766 284