Her dönem yaşanan krizler uluslararası ticarette, rekabeti yoğunlaştırmıştır. Tıpkı 2000 krizinde olduğu gibi. Ancak o yıllarda  ihracata  yeterli donanıma sahip olmadan başlayanların,  rekabet kaynaklı yaşadıkları  olumsuzluklar;hem kendilerinde derin izler bırakmış, hem de ülke adına başka ülkelerin olumsuz düşünmelerine sebep olmuştu.Oysa ki  dünya ticaretinde daha fazla pay alabilmek için yaşanan rekabet; beraberinde kalite ve düzgün fiyatları da getirir. Küresel rekabeti kolaylaştırmak için daha yaratıcı,  tüketici ihtiyaçlarına daha saygılı olunmalıdır. Küresel ve çevresel sorunlarla kolay mücadele ederken, yeniliklere de açık olmak önemli bir ayrıcalıktır
Amaçlarından birisi dünyaya açılmak olan ihracatta, kar etmek;firmanın devamlılığı acısından çok önemlidir. Hatta global dünyada, bu riskler daha da fazla olabilir. Çünkü ekonomik küreselleşme ile değişen dünya ekonomik düzeninde; yeni fırsatların yanında, yeni mücadele alanları da ortaya çıkmıştır.  Bu bağlamda ihracatın, avantaj sağlayacağı düşünülürken risk payı olacağı da unutulmamalı. İyi analiz edilip, gerekli önlemler planlanarak, sorunlarla baş edebilme metotları dikkate alınmalıdır. İhracat yapılacak ülkenin sosyal, siyasal ve çevresel durumunun detaylı ve uzun vadeli olarak incelenmesi önemlidir. İhraç edilecek ürünün; gümrük vergileri, kota ve tarife dışı engeller tarafından kısıtlanmasının söz konusu olup olmayacağı araştırılmalıdır. Ar-ge çalışmaları ve performans değerlendirmelerinin yapılması da dış pazar raporunun tamamlayıcısıdır.İhraç edilecek ürünün dış pazarda tanıtım ve satışını yürütecek elemanların da daha önceden belirlenerek ekipte  yer almalarının yanı sıra acente ve dağıtıcı gibi firma ortaklarının beklenti ve hedefleri de belirlenmelidir. Diğer yandan fiyat çok önemlidir. Bu nedenle de neye göre belirleneceği, ödeme şekli, garanti süresi ve ürünün özellikleri tüm bunların çerçevesinde belirlenmelidir. Kaliteli rekabet içerisinde dış dünyaya açılmak ülkenin referans ve itibarini artıracaktır.Ekonometri Dergisi’nin bir sayısında Sayın Hikmet Çetin “Özgün, katma değeri yüksek ürünlerin üretilip ihracat yapılması, ülkelerin kalkınmasında zenginleşmesinde önemli rol oynar.” sözleriyle konunun ülke kalkınmasındaki önemine vurgu yapmıştı.    

383 766 284