Kızların şartlandırılarak   belli kural ve  belirlenen bir gelecek doğrultusunda hayata hazırlandırılmaları maalesef günümüzde de görülmekte. Elbette bu kural ve kendi kabuğu  çerçevesinde yetişen kadın hayatı tanımaya başladığında da zorlanıyor. Baba evinde  bu kolaylıkla yetişen kadın yetişkinliğinde yaşamak ve ayakta  durmak için ekonomik  özgürlüğün   önemli bir araç olduğunu   öğrenmekte.
Öyle ki bu gün bir çok kadın güvencesiz bir hayat sürerek  hayatı  öğrenmeye çalışırken bu çaresizlikde gelecek kuşakları  olumsuz etkilemekte. Her neslin gelecek kuşaklara rol- model olacağı düşünülürse işte bu noktada kadınlara çok iş düşmekte.Yaşamın gelecekteki  belirsizliğini göz önünde bulundurarak, eksik, yanlış yetiştirildiğini  düşünüp
hayıflanmak yerine neler yapabileceğine dair kendini sorgulayıp yetiştirmelidir.Çünkü her bireyin  başarılı bir yanı vardır. Önemli olan onu ortaya çıkartabilmektir.Önce kendini yetiştirip, eksiklerini tamamlamak  iş hayatına atılarak girişimci olunmasında yol gösterici olabilir. Bu noktada azim ve cesaret önemli bir girişimcilik özelliğidir.
KKTC eski Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat,  Ekonometri dergisi için gerçekleştirdiğim bir söyleşide; KKTC   nin geleceği için   Türk tarafının gösterdiği   iyi niyetli yaklaşımı,Rum   tarafının da   göstermesi gerektiğini söylemiş,  “tango iki kişiyle yapılır” benzetmesi  ile  de konunun önemine dikkat çekmişti. Girişimcilik de aynen tango   gibidir!Tangodaki iki kişinin yerini, girişimcilikte; azim ve cesaret alır. Azim ve cesaretle  de girişimcilik mükemmelleşir!

383 766 284