Özü yaratıcılık olan marka,bir ürünün satış ve gelişiminde önemli olup  gereklilik gösterirken, markanın gelişiminde, yaratıcılık süresi de vizyon sahibiyle başlar. Ancak marka yaratılmasını isteyen iş insanı veya yöneticilerin bazıları izleyici, bazıları da yol açıcı bir görüntü sergiler. Oysaki yeni ufuklar açan, iş insanlarının yarattığı markalar yıllar süren kalıcı bir değer kazanır.   Öyle ki bir iş insanı veya bir yöneticinin, bir markayı hayal etmeye başladığı ilk gün, markanın geleceğini belirler. Eğer iş insanı veya yöneticinin kendine özgü, farklı, yenilikçi bir yaklaşımı varsa, bu yaklaşım markanın tümünü etkileyen süreci biriktirir. Ürünün özünde yatan yaratıcılık ve ruh nedeniyle de o ürün marka olur. Kısacası işin başlangıcı vizyon sahibinin zihnindedir. Eğer o fikirde bir yaratıcı ruh varsa, reklamcı ya da iletişimci bu fikri en iyi biçimde hayata geçirir. Ürüne marka adı bulur, müziğini, logosu ve reklam mecralarını daha bilinçli ve kolay olarak yaratır.  Ürünün piyasaya sürülmesiyle de tüketicinin katkısı işin içine girer.  Devreye giren tüketici ise önce sunulan reklama, beğenirse de altındaki imzaya bakar. Bundan sonrası üreticinin taahhüt ve vaatlerin çerçevesinde yol alır. Eğer üründe verilen vaatler yerine geliyorsa, ürünü almaya dev am ederken ürünü başkalarına önererek, neredeyse ürünün avukatlığını yapar. Beğenmez ise yapacak bir şey yoktur. Ürün, vaadi yerine getirildiği süreçte marka ile tüketici arasında güvene dayalı bir iletişim başlar. Böylece efsaneleşen markalar ortaya çıkar. Ancak, reklamın beğenilmesinin yanı sıra kurumun ürün sunumu, fiyatı, satıldığı yer, satış sonrası hizmetleri,  kurumsal sorumluluk gibi birçok unsur marka değerini etkileyen önemli unsurlardır. Eğer kurum gerekli unsurlardan birini yerine getirmezse marka oluşturulamaz veya var olan marka kan kaybederek yok olur.
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Leyla Alaton ile yaptığımız bir söyleşide “üretici, reklamcı ve tüketici, markanın temel taşlarını oluşturur. Oluşmuş markanın devamlılığı ise üreticinin vaatlerini yerine getirmesiyle yol alır” dediği gibi.

383 766 284